Toegankelijkheid

De status van de website voldoet volledig (A)

De website Duurzaam Gooise Meren van gemeente Gooise Meren voldoet aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Deze claim wordt onderbouwd met volledig, correct en actueel toegankelijkheidsonderzoek.

Loopt u toch tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via hiltrudpotz@ateliergroenblauw.nl.

Werkwijze

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Klacht

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.