Subsidie en beleid

U kunt via de Rijksoverheid subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. De Energiebespaarlening kan helpen om energiemaatregelen mogelijk te maken. Via het Duurzaam Bouwloket kunt u onder andere tips krijgen voor het energiezuiniger maken van uw huis.

Man op de bank met op de achtergrond een warmtepomp.
© Duurzaam Bouwloket

Subsidies

Wil jij graag weten welke regelingen voor de gemeente Gooise Meren relevant zijn. Kijk dan voor meer informatie op de website!

Website